دیتاگستران در یک نگاه

دیتاگسترا زنبق در سال 1384 پا به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد و در زمینه امنیت اطلاعات و توسعه فضای امن مجازی محصولات خود را توسعه بخشید و هدف از فعالیت خود را رضایتمندی مشترکین در زمینه مجازی می داند . امیدواریم بتوانیم خدمات خود را به نحو احسنت به شما ارائه دهیم.