مرکز دانلود

مرکز دانلود  دیتاگستر

 

به مرکز دانلود دیتاگستران زنبق خوش امدید.

برای رفاه و سهولت کار شما مشتریان عزیز لینک سیستم عامل هایی که مورد نیاز شما است قرار گرفته است

دانلود سیستم عامل ویندوز سرور 2008 نسخه r2  نسخه کامل32 و 64    دانلود کنید
دانلود سیستم عامل ویندوز سرور 2012 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید

دانلود سیستم عامل ویندوز سرور 2016 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید

دانلود سیستم عامل ویندوز سرور 2019 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید


دانلود سیستم عامل کالی 2019 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید

دانلود سیستم عامل کالی 2018 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید

دانلود سیستم عامل کالی 2020 نسخه کامل 32 و 64     دانلود کنید


دانلود اخرین نسخه ابونتو 

دانلود اخرین نسخه  زنتوس

دانلود اخرین نسخه  رد هت

دانلود اخرین نسخه هیرن بوت